zor

zon

Fr zone bölge, iklim kuşağı << Lat zona kuşak EYun zōnē ζώνη za.a. << HAvr *i̯ōs-nā a.a. HAvr *i̯eh₃s- (*i̯ōs-) kuşanmak

zona

Ylat zona sinir uçlarının bir kuşak halinde iltihaplanmasıyla oluşan hastalık, herpes zoster Lat zona 1. kuşak, 2. a.a.

zonk

onom baş ağrısı sesi

zonta

~? Yun zónto ζώντο zcanlı varlık, hayvan EYun záō ζάω zyaşamak

zooloji

Fr zoologie hayvanbilim YLat zoologia (İlk kullanım: 1649 Johannes Schröder, Alm. tabip ve doğabilimci.)

zor

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
her kim anı yıkmağa zor eyleye / ol ḥaḳīḳat kendözin kör eyleye [ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
hezār zor u zār ile [ Meninski, Thesaurus, 1680]
zorlamak (...) zorlü [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
aklından zoru var [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
zor: (...) sıfat. Güç, müşkil, zahmetli, meşakkatli.

Fa/OFa zūr/zōr زور zgüç, şiddet, kuvvet, zahmet ≈ Ave zāwar- a.a. ≈ Sans śūra शूर zgüçlü, kuvvetli, yiğit

Not: Farsça sözcük isim olduğu halde Türkçede belki güç sözcüğünün ikili kullanımının etkisiyle isim ve sıfat niteliği kazanmıştır. • Karş. Sogd zāwar "güç, zor".

Benzer sözcükler: zar zor, zorlamak, zorlanmak, zorlaşmak, zorlu, zorluk

Bu maddeye gönderenler: metazori, zoraki, zorba, zorunlu


05.08.2015
zoraki

Yun zoráki ζοράκι z [küç.] biraz zor TTü zor

zorba

Fa zōrbāz زورباز zgüç gösterisi yapan, pehlivan

zorunlu

YTü zorun mecburen +lI(g) TTü zor +(I)n

zuhur

Ar ẓuhūr ظُهُور z [#ẓhr fuˁūl msd.] 1. belirme, görünme, 2. görüntü, parıltı, gösteriş Ar ẓahara ظَهَرَ zışıdı, parladı, belirdi

zula

Yun zúla ζούλα z1. tabaka haline getirilmiş esrar, 2. kaçak (mal), gizli (yer) Yun zuló ζουλώ zsıkmak, ezmek, bastırmak