zulmet

zoraki

Yun zoráki ζοράκι z [küç.] biraz zor TTü zor

zorba

Fa zōrbāz زورباز zgüç gösterisi yapan, pehlivan

zorunlu

YTü zorun mecburen +lI(g) TTü zor +(I)n

zuhur

Ar ẓuhūr ظُهُور z [#ẓhr fuˁūl msd.] 1. belirme, görünme, 2. görüntü, parıltı, gösteriş Ar ẓahara ظَهَرَ zışıdı, parladı, belirdi

zula

Yun zúla ζούλα z1. tabaka haline getirilmiş esrar, 2. kaçak (mal), gizli (yer) Yun zuló ζουλώ zsıkmak, ezmek, bastırmak

zulmet

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
ẓulmet ol dem dünyāya dolmış-ıdı

Ar ẓulma(t)/ẓulūma(t) ظُلْمَة z [#ẓlm fuˁla(t) mr.] karanlık Ar ẓalima ظَلِمَ zhava karardı

 zulüm

Benzer sözcükler: muzlim

Bu maddeye gönderenler: sanem


30.08.2017
zulüm

Ar ẓulm ظلم z [#ẓlm fuˁl msd.] a.a. Ar ẓalama ظَلَمَ zzulmetti ≈ Ar ẓalima ظَلِمَ zkarardı (≈ Akad ṣulmu siyah ≈ Akad ṣalāmu karanlık olma )

zum

İng zoom (uçak) pike yapma, (kamera) ani yaklaşma İng zoom çizgi romanlada uçak sesi

zurna

Fa sūrnāy/surnā سورناى/سرنا zbir üflemeli çalgı, zurna

zü+

Ar ḏū ذو z [#ḏw] sahip, malik

zübde

Ar zubda(t) زُبدة z [#zbd fuˁla(t) mr.] 1. sütün kaymağı, tereyağı, 2. öz, hülasa Ar zabada زَبَدَ zyayık çalkaladı