Türkçe +(I)n ekiyle yapılan kelimeler

ETü ad ve sıfatlardan zaman ve mekân zarfı üretir. Çoğu zaman +In, bazen +An biçimi kullanılır. Zarf daha sonra bazı örneklerde sıfat (uzun) veya ad (öğün) işlevi kazanmıştır.TTü nadiren +In, çoğu zaman +lAyIn biçimi tercih edilmiştir (öğleyin > öğlen).

Eski Türkçe

değin, erken, haçan, için, öğün, uzun, üstün, yarın

Türkiye Türkçesi

ansızın, tekin, yeğin

Yeni Türkçe

karşın, örneğin, zorunlu