Türkçe +(In)ç ekiyle yapılan kelimeler

Fiil ekidir. +In- dönüşlülük ekiyle, eylem adı ve fiil-sıfatı yapan +Iş ekinin bileşik halidir. Sevinç < sevin-iş, dinç < din-iş. Türevler eylem adı (sevinç, inanç, utanç) veya edilgen fiil-sıfatı (korkunç, gülünç) anlamı taşır.YTü keyfi olarak ada (ilginç) ve dönüşlü anlamı olmayan fiillere (istenç) eklenmiştir.