Türkçe +(g)Ur- ekiyle yapılan kelimeler

ETü fiilden geçişli ve ettirgen (faktitif) fiil üretir. TTü /g/ sesi düşer. 17. yy’dan sonra küçük ses uyumu uyarınca +Ir-/+Ur- biçimini alır.ETü kar-, kır- ve tur- gibi tek heceli bazı fiillerin arkaik devirde bu ekle inşa edilmiş olması mümkün görünüyor.

Eski Türkçe

aşır-, belir-, ergi-, esri-, götür-, kar-, kayır-, kır-, savur-, sindir-, sömür-, uyar-, üşür-

Türkiye Türkçesi

devşir-, emzir-

Yeni Türkçe

uyruk