Türkçe +çAk ekiyle yapılan kelimeler

ETü ve TTü ad ve sıfat ekidir. Soyut ad ve sıfattan somut nesne veya alet adı yapar (ocak, gerçek, oyuncak). Küçültme anlamı verir (böcek, kolçak, yumurcak). — TTü işlev belirten sıfat-fiil eki olan +AcAk bu ekten türemiş ve 15. yy'dan sonra gelecek zaman çekim eki olarak kullanılmıştır.

Eski Türkçe

kacak, kolçak, ocak, pürçek

Türkiye Türkçesi

böcek, emcek, gerçek, sağlıcak, sıcak, yapıncak, yumurcak