Türkçe +AgU ekiyle yapılan kelimeler

ETü az sayıda örnekte görülen fiil ekidir. İşlevi açık değildir. İki örnekte alet adı (bukağı, karağı, kaşağı), bir örnekte hastalık adı (sakağı) yapar. İlk iki örnekte muhtemelen parazitik bir /a/ ilavesiyle +gU eki sözkonusudur.  Kırağı sözcüğündeki ek muhtemelen farklıdır.

Eski Türkçe

bukağı, güvey, yapağı

Türkiye Türkçesi

karağı, kaşağı, kılağı