Türkçe +Iş- ekiyle yapılan kelimeler

Geçişli fiillere karşılıklılık (çalış-, tartış-, tutuş-, didiş-, güreş-, uğraş-, dalaş-, tanış-, yarış-, ulaş-), geçişsiz fiillere dönüşlülük (karış-, değiş-, yetiş-, geliş-) anlamı verir. -A ile sonlanan tematik fiillerde +Aş biçimini alır. Sonseste -n, -r, -l içeren örneklerde bazen ş > ç görülür (sürç-, sırç-ga, ölç-).