Türkçe +Il- ekiyle yapılan kelimeler

Fiil ekidir. ETü ve TTü geçişli fiilleri edilgen yapar. Sadece yakın dönemde halk ağızlarından alınan kaykıl-örneğinde geçişsiz fiile eklenmiştir. * TTü sonseste –l içeren fiillerde +In- biçimini alır (bölün-, salın-, kalın-, delin-). * Halen çok işlek olduğu için sadece maddebaşı olan türevler gösterildi.