Türkçe +Ip ekiyle yapılan kelimeler

ETü ve TTü bağlaç fiil eki muhtemelen arkaik bir partisip ekinden evrilmiştir. ETü türevlerde +mIş ekiyle eş işlevli görünür: alp = almış, çöp = çöğmiş, tolp = tolmış.

Eski Türkçe

alp, çöp1, sarp, top1, turp