Türkçe +Iz ekiyle yapılan kelimeler

Sadece ikiz sözcüğünde formatif karakterini koruyan bu yapı ögesinin arkaik bir ikil (tesniye) eki olduğu savunulmuştur. Karş. göz, diz vb.

Eski Türkçe

ikiz