Türkçe +Uz- ekiyle yapılan kelimeler

ETü fiilden geçişli ve ettirgen fiil yapar. Eş işlevli olan +tUr- ekinin varyant biçimi olsa gerekir.

Eski Türkçe

damızlık, emzir-, tutsak, tütsü