Türkçe +lAk ekiyle yapılan kelimeler

+lA- fiil yapım ekiyle +Uk/+Ik partisip ekinin bileşiğidir. Çok sayıda örnek +Uk maddesinde gösterildi. Buradaki birkaç örnekte, kusur sıfatları inşa eden bağımsız bir ek olma eğilimi görülür.

Eski Türkçe

götlek

Türkiye Türkçesi

çıplak, dazlak, dişlek, ödlek, torlak