Türkçe +lAyU ekiyle yapılan kelimeler

ETü ve erken TTü ad ve sıfatlardan zarf yapar.

Eski Türkçe

öğle, öyle

Türkiye Türkçesi

dolayı, şöyle