Türkçe +mIş ekiyle yapılan kelimeler

Sadece altmış ve yetmiş sayı adlarında görülen bu ek, +mIş perfekt eki olmasa gerekir. Arpad & Berta‘ya göre sıra sayıları üreten +Inç < *+mInç ekinin ses değişimine uğramış biçimidir.

Eski Türkçe

altmış, yetmiş

Türkiye Türkçesi

dolmuş