Türkçe +tUr- ekiyle yapılan kelimeler

ETü ve TTü geçişsiz fiilden geçişli, geçişli fiilden ettirgen fiil yapar. Geçişli fiilden ender olarak geçişsiz fiil yaptığı görülür (aldır-, saldır-). TTü 17. yy'dan sonra küçük ses uyumuna tabidir. Halen aktif bir yapım eki olduğu için çoğu türevler gösterilmedi.