Latince +()t° ekiyle yapılan kelimeler

Latince fiilin perfekt kökü genel kural olarak şimdiki zaman (praesens) köküne eklenen +t° ekiyle inşa edilir. ● Masdar eki +are alan birinci çekim sınıfı fiillerin perfekt fiil-sıfatı eril +atus, dişil +ata, nötr +atum biçimindedir (complicatus, portata, apparatum). Ekler Fransızcaya eril/nötr ve dişil +ée şeklinde aktarılırlar. Kültür dilinden aktarılan bazı örneklerde +at (eril) ve +ade (dişil) görülür. İtalyanca +ato ve +ata, İber dillerinde +ado ve +ada kullanılır. * Masdar eki +ire alan ikinci sınıf Latince fiiller +itus, +ita, +itum kullanırlar. Masdarı +ere şeklinde olan üçüncü sınıf fiillerde genellikle tematik ünlü yoktur (scribere-scriptus, agere-actus, experiri-expertus); sözcük bir dizi fonetik bozulmaya uğrayabilir (ire-itus