Latince +(t)ion ekiyle yapılan kelimeler

Latince fiilden eylem, durum ve zümre adı yapan işlek bir ektir. Bellibaşlı Batı dillerinde halen üretkendir. ● Örneklerin ezici çoğunluğunda, +()t° perfekt eki ile birlikte +tion kullanılır. Fakat nadiren fiil köküne ve hatta sıfata +ion eklendiği görülür (legere-legion, alluere-alluvion, communis-communion). Şimdiki zaman kökü -d,-t veya -m ile sonlanan fiillerde +sion şeklini alır (videre-vision; mittere-mission, premere-pression). * Gerek +tion, gerek +sion biçimleri Fransızcada /sion/, İngilizcede /şın/ telaffuz edilirler. * Türkçe örneklerin çoğu Fransızcadan alınmıştır. İngilizceden alıntılanan sözcüklerde de kural olarak Fransız telaffuzu kullanılır (kombinasyon, interaksiyon, identifikasyon…). İngilizce telaffuz sadece bir iki marjinal örnekte görülür

aberasyon, adezyon, adisyon, aglütinasyon, agresyon, ajitasyon, akselerasyon, aksiyon, aktivasyon, alokasyon, animasyon, aplikasyon, atmasyon, atraksiyon, dedüksiyon, definisyon, deflasyon, degüstasyon, deklamasyon, demo, denominasyon, depresyon, deprivasyon, derivasyon, derogasyon, desalinasyon, destinasyon, devalüasyon, deviasyon, deviasyon, difüzyon, diksiyon, dilatasyon, direksiyon, dispersiyon, dissimilasyon, dominyon, edisyon, ejakülasyon, ekspedisyon, ekspozisyon, ekspresyon, ekstradisyon, ekstrapolasyon, ekstrüzyon, emisyon, empresyon, emülsiyon, endikasyon, endüksiyon, enfeksiyon, enflamasyon, enflasyon, enformasyon, engizisyon, enjeksiyon, enkarnasyon, enstalasyon, entegrasyon, enterpretasyon, entonasyon, epilasyon, eradikasyon, ereksiyon, erozyon, eskalasyon, evolüsyon, fabrikasyon, fason, federasyon, fellasyo, flüktüasyon, fonksiyon, formasyon, fraksiyon, friksiyon, frustrasyon, füzyon, germinasyon, halüsinasyon, identifikasyon, illüminasyon, illüzyon, ilüstrasyon, imajinasyon, imitasyon, implementasyon, indent, inovasyon, interkalasyon, istasyon, iterasyon, jenerasyon, jüstifikasyon, kanalizasyon, kantaron, kapitülasyon, kastrasyon, koalisyon, kohezyon, kolaborasyon, koleksiyon, kolorasyon, komisyon, kompilasyon, kompozisyon, komünikasyon, komünyon, kondisyon, konfederasyon, konfeksiyon, konfigürasyon, konjestiyon, konsomasyon, konstelasyon, konstrüksiyon, konsültasyon, kontaminasyon, konürbasyon, konvansiyon, konvektör, konvulsiyon, koordinasyon, kopülasyon, korelasyon, korozyon, korporasyon, kreasyon, laktasyon, lejyon, levitasyon, lezyon, liberasyon, liposuction, liyezon, lokasyon, losyon, mansiyon, maserasyon, mastürbasyon, meditasyon, misyon, modifikasyon, motivasyon, mutasyon, namlu, nasyonal, navigasyon, nosyon, obsesyon, obstrüksiyon, odisyon, okazyon, oklüzyon, operasyon, opozisyon, opsiyon, ordinasyon, oryantasyon, osilasyon, palpasyon, palpitasyon, panç, pansiyon, partisyon, penetrasyon, perfeksiyon, perforasyon, perküsyon, permütasyon, plantasyon, ponksiyon, popülasyon, porsiyon, pozisyon, prepozisyon, prodüksiyon, profesyonel, progresyon, promosyon, provizyon, provoke, proxy, pütrifikasyon, racon, radyasyon, rasyon, rasyonel, redaksiyon, redüksiyon, regresyon, rekreasyon, repetisyon, represyon, repütasyon, resepsiyon, resesyon, restitüsyon, revalüasyon, revizyon, rezolüsyon, rotasyon, sallamasyon, sansasyon, sekresyon, seksiyon, seleksiyon, sendikasyon, sezon, simülasyon, sirkülasyon, sitüasyon, sivilizasyon, solüsyon, spekülasyon, sübvansiyon, süspansiyon, şanson, takunya, tansiyon, titrasyon, traksiyon, transfüzyon, transkripsiyon, transliterasyon, transmisyon, varyasyon, versiyon, vibrasyon, vizyon