Latince +(t)iv° ekiyle yapılan kelimeler

Fiilin perfekt kökünü inşa eden +(t)° ekiyle birlikte nispet ve aidiyet sıfatı üretir (negare-negativus, agere-activus, fingere-fictivus). Fransızcada eril sıfatta +if, dişil sıfatta +ive şeklini alır (négatif, négative). İngilizcede cinsiyet ayrımı gözetmeden +ive kullanılır. Türkçe alıntılarda genel kural olarak +if tercih edilmiştir. Ancak son yıllarda İngilizcenin etkisiyle bazı sözcüklerde +iv görülmektedir (naiv, motiv, otomotiv…).