Latince +(t)or ekiyle yapılan kelimeler

Latince +or eki +(t)° perfekt ekiyle birlikte kullanıldığında fiilden fail adı üretir (agere-actor, mouere-motor). Fiilin şimdiki zaman köküne eklendiğinde nitelik ve durum bildiren eylem adı üretir (valere-valor, errare-error). Bunun örnekleri için +or maddesine bakınız. ● Fransızcada +teur (/tör/) biçimini alır. İngilizcede +tor tercih edilir. Türkçede eskiden +tör ile ile yazılan bazı alıntılar, İngilizce etkisiyle +tor şekline dönme eğilimi gösterirler (motör > motor).