Fransızca +é ekiyle yapılan kelimeler

Fransızca edilgen perfekt fiil sıfatı (participe passé) yapım ekidir. Latince +a- ekli tematik fiillerin eril perfekt fiil-sıfatını inşa eden +atus/+atum biçiminden evrilmiştir. Lat agitatus, eliminatus, passatus = Fr agité, eliminé, passé = İng agitated, eliminated, past. Türkçe telaffuzda +er masdar ekinden ayırt edilmez. Latince +ata ekiyle yapılan dişil fiil sıfatları Fransızcada +ée yazılır fakat eril biçimden farksız telaffuz edilirler. Çoğu örnekte dişil sıfat soyut eylem adı olarak kullanılır (entrée “giriş”, assemblée “toplantı”, tournée “döngü”).