Arapça +āt ekiyle yapılan kelimeler

Arapça müdevver ta ile yapılan dişil adlarda kullanılan çoğul ekidir. Türkçede bazen eril Arapça sözcüklere (maruzat, vb.), hatta Arapça olmayan dözcüklere (erat, gidişat) eklenmiştir.