Arapça +ī ekiyle yapılan kelimeler

Arapça ve Farsça nisbet eki. Dişil sözcüklerde doğrudan gövdeye eklenir ( hicret > hicrī). Son radikali vav olan sözcüklerde +awī biçimini alır (Ali > Alawī, Musa > Musawī). Dişil hali +iyya olup, bu ekle yapılan dişil nisbet sıfatları geç devir Osmanlı Türkçesinde sıklıkla bağımsız soyut eylem adı yapımında kullanılmıştır ( bahriye, dahiliye, tuhafiye ).