Arapça +īya(t)2 ekiyle yapılan kelimeler

Arapça +ī ekiyle yapılan nisbet sıfatının dişili bazen soyut eylem ve durum adı olarak kullanılır. Türkçe alıntılarda nisbet sıfatı işlevine sahip sözcüklerde sondaki t sesi söylenmez (kuvayı milliye, umur-ı maliye), ancak masdar işlevli türevler daima t ile telaffuz edilir (milliyet, maliyet). Nispet sıfatları için +īya(t)1 ekine bakınız.