Türkçe +I(g) ekiyle yapılan kelimeler

ETü çok yaygın partisip ekidir. Geçişli fiilden nesne adı (dizi, örtü, köprü, törpü, yapı), geçişsiz fiilden özne ve eylem adı (acı, ölçü, şaşı, tat, tın) üretir. Bazı örneklerde benzeti sıfatı işlevi kazanmıştır (katı, koyu, duru). TTü erken dönemden sonra işlek değildir. YTü yeniden canlandırılmıştır. * ETü –n ile sonlanan fiil köklerinde ünlü erir, –ŋ (/nğ/) bileşik sesi elde edilir. Bu ses TTü  İstanbul lehçesinde /n/ olarak telaffuz edilir; önceki ünlü bazen inceltilir (yunığ > yuŋ >yün, tınığ > tıŋ > tin) * TTü /g/ sesi kaybolur; sadece tek heceli birkaç örnekte (bağ, ög) korunur. ETü örneklerin bazılarında da /g/ erimiştir.