Latince +al° ekiyle yapılan kelimeler

İsimlerden izafet sıfatı üretir. Fransızca uyarlamalarda çoğu zaman +el biçimini alır. İngilizcede daima +al kullanılır (Fr formel, criminel, naturel; İng formal, criminal, natural). ● Fransızca örneklerden esinlenen YTü +Al ekiyle Türkçe özgün türevler yaratılmıştır (finansal, sektörel).