Arapça +an ekiyle yapılan kelimeler

Arapça zarf eki. Elif üzerine tenvinli esre ile yazılır. Türkçede çoğu zaman uzun ā şeklinde okunur. meselā, adetā, farazā.