Latince +ent° ekiyle yapılan kelimeler

Latince fiilin praesens kökünden fail adı üretir. Fiil gövdesi a ile biten tematik fiillerde +ans, +ant-, diğer hallerde +ens, +ent- biçimini alır. Fransızcada eril +ant ve +ent yazılır, her iki halde /aŋ/ telaffuz edilir. Türkçeye Fransızcadan alınan örneklerde genellikle +an (ancak Fransızca dişil sözcüklerde +ant ve +ent), İngilizce ve Almancadan alınan örneklerde +ant ve +ent, İtalyancadan alınan örneklerde +ente kullanılır.