Latince +entia ekiyle yapılan kelimeler

Latince +ent° ile inşa edilen fail adından soyut eylem adı üretir. Fransızca +ance ve +ence, İtalyanca +enza, İspanyolca +encia biçimlerine evrilmiştir. İngilizce yazımda, Eski Franszıcadan alınmış +ence veya +ency biçimleri tercih edilir (Fr différance = İng difference; Fr valence = İng valency).