Latince +ic° ekiyle yapılan kelimeler

Yunanca +ik° ekinin Latinceye adapte edilmiş biçimidir. Modern dillerde üretkendir. Daha fazla örnek için +ik° ekine bakınız.