Yunanca +ik° ekiyle yapılan kelimeler

Yunanca ad ve fiillerden izafet sıfatı üretir. Klasik dönem Latincesinde +ic- şeklinde benimsenmiş ve üretken olmuştur. Fransızca +ique, İngilizce +ic ve Almanca +isch biçimlerinde halen üretkendir.Aynı ekin dişil +ikē ve nötr çoğul +ika biçimleri soyut etkinlik ve meslek adları üretirler (mathēmatikē, physikē/physika, dialektikē, mousikē). Bu türevler için Fransızca +ique, İngilizce +ics (mathematics, physics, dialectics, fakat music), Almanca +ik biçimleri kullanılır.Yunanca ek +icus, +ica, +icum biçiminde Latincede benimsenmiş ve sıklıkla kullanılmıştır (classicus, fanaticus, rusticus).Modern Batı dillerinde halen üretken olup, Yunanca ve Latince dışındaki köklerde de kullanılmaktadır (gotik, sosyetik).