Latince +im° ekiyle yapılan kelimeler

Latince sıfatın abartı (superlativ) ekidir: minus “küçük”, minimus “en küçük”. /k/ ve /g/ sesiyle biten köklerde +simus biçimini alır: magnus “büyük”, maximus (< mag-simus) “en büyük.