Yunanca +ion ekiyle yapılan kelimeler

Eski Yunanca küçültme ekidir. Fiilden, sıfattan ve soyut kavramdan somut nesne ve nümune adı üretir. Türkçe +çA ekine tekabül eder. Türkçe sesletimde +ion eki çoğu örnekte tamamen kaybolur. Bazı örneklerde +ia ve +akia çoğul biçimi kullanılır (mydion > çoğ. mydia > Tr midya > midye).