Fransızca +ise- ekiyle yapılan kelimeler

Fransızca ve İngilizce adlardan fiil yapar. Yunanca +izō fiil yapım ekinden evrilmiştir. Daha fazla örnek için +izō maddesine bakınız.