Yunanca +ist° ekiyle yapılan kelimeler

Yunanca +istēs bileşik takısı, +izō ekli tematik fiillerden +t° partisip eki ilavesiyle eril fail adı üretir. Latince +ista, Fransızca +iste ve İngilizce +ist biçiminde, modern dillerde her türlü ad ve fiilden fail ve mensup adları üretiminde kullanılmıştır. Türkçede, Fransızca ve İngilizceden alınan +ist biçimi standarttır. Yukarıda +ism- maddesinde listelenen sözcüklerden, hastalık adı belirtenler (albinizm, alkolizm, astigmatizm, kretenizm, otizm, raşitizm, vajinizm…) ve +ik ekli fail adından türetilenler (despotik, dogmatik, heretik, kritik, lirik, mistik, otantik, sinik…) dışında hepsi prensip olarak +ist takısıyla kullanılabilirler. Türkçede çalgıcı adları (gitarist, perküsyonist, piyanist, viyolonist…) ve diğer bazı meslek adları (anestezist, karikatürist, psikiyatrist, spesi