Latince +itas ekiyle yapılan kelimeler

Latince sıfatlardan soyut eylem adı üretir. Fransızcada +ité, İngilizcede +ity, Almancada +ität yazımları kullanılır. Türkçe kullanımda, İngilizceden alıntı olan sözcüklerde dahi Fransızca kaynaklı +ite tercih edilir (fizibilite, fasilite, kredibilite…). Türkçe eşdeğeri +lIk takısıdır.