Latince +itis ekiyle yapılan kelimeler

Tıp Latincesinde hastalık adları, özellikle iltihaplı hastalık adları yapımında kullanılır. Fransızca +ite (/it/) biçimi Türkçede benimsenmiştir.