Latince +ium ekiyle yapılan kelimeler

Latince nötr eki. 1. Genellikle mensubiyet bildiren +ius ekli sıfatlardan soyut eylem adı yapar (servitium, studium, imperium), 2. bazı makam, topluluk ve yer adları inşa eder (collegium, officium, Latium, palatium), 3. Yunanca +ion küçültme ekinin çevirisidir (stadium, criterium, cranium, podium). Fransızcada bu ek sessiz +e’ye dönüşür, Türkçe alıntılarda tamamen kaybolur. ● Modern dönemde, kimyacı Humphrey Davy’nin açtığı yolda, kimyasal element adları yapımında kullanılmıştır. Bunlar Türkçede +(i)yum ekini korurlar.