Türkçe +mA ekiyle yapılan kelimeler

ETü, TTü ve YTü işlek fiil ekidir. Eylem adı üretir. Geçişli fiillerden nesne adı (dondurma, kapatma, kıyma, yarma, besleme) yapar. Halen aktif bir yapım eki olduğu için çoğu türevler gösterilmedi.