Yunanca +osis ekiyle yapılan kelimeler

Yunanca adlara ve +o ekli türemiş fiillere eklenen -ωσις eki tıp dilinde maraz adları yapımında kullanılmıştır. Türkçeye Fransızcadan aktarılan +oz veya İngilizceden aktarılan +ozis/+osis kullanılır.