Latince ab+ önekiyle yapılan kelimeler

Latince (bir şeyden veya yerden) ayrılma, uzaklaşma, sapma, bozulma bildiren edat ve fiil öneki. /p/, /t/, /k/ önseslerinden önce abs+ biçimini alır (ör: abs-tractus ). ● HAvr *apo- ayrılma edatından evrilmiştir. EYun apó, İng of ve off, Alm auf; Sans ápa-, Ave apa- eşdeğerdir.