Yunanca ana+ önekiyle yapılan kelimeler

Yukarı veya eskiye yönelme bildiren Eski Yunanca edat ve önek.