Yunanca dia+ önekiyle yapılan kelimeler

Yunanca iki ayrı yöne gitme, ikiye bölünme, çapraz olma, aykırı olma, bir şeyin bir yandan öbürüne katetme bildiren edat ve fiil öneki. EYun dyó, di- (iki) sayı sıfatının özel işlev kazanmış halidir. Anlam bakımından İng through, Alm durch, Fr par eşdeğeridir.