Latince dis+ önekiyle yapılan kelimeler

İkiye ayrılma ve ayrışma bildiren Latince fiil öneki. Fransızca ve İngilizce kullanımda bazen de+ öntakısıyla birleşmiştir. Ünlülerden ve p, t, k, s ünsüzlerinden önce dis+, f ünsüzünden önce dif+, diğer hallerde dī+ kullanılır.