Yunanca en+ önekiyle yapılan kelimeler

Yunanca içeri girme, içe yönelme bildiren edat ve fiil öneki. Dudak ünsüzlerinden önce em+ biçimini alır ( em-bállizō, em-physema). Türkçeye Fransızcadan alınan bazı örneklerde /an/ ve /am/ telaffuzu kullanılır ( emblème > /amblem/). * HAvr *en edatından evrilmiştir. Latince/İngilizce in+ ve Almanca ein+ eşdeğeridir.