Farsça fra+ önekiyle yapılan kelimeler

Eski İranca öne ve ileriye hareket bildiren fiil öneki. EYun pró ve Lat pro, Sans prá-, İng fore, Alm vor eşdeğeridir. Modern Farsçada genellikle far- biçimini alır. Modern dilde işlek değildir.