Latince in+2 önekiyle yapılan kelimeler

Latince olumsuzluk ve yoksunluk öneki. /l/, /m/, /r/ önseslerine asimile edilir ( ir-rationalis). Dudak sessizlerinden önce im+ biçimini alır ( im-potentia). Türkçeye Fransızcadan alınan örneklerde en+ ve em+ telaffuzu ve yazımı tercih edilir ( indirecte > endirekt ). Ancak yakın dönemde İngilizce etkisiyle oluşan örneklerde in+ ve im+ görülür (immün, individüel).HAvr %*ne olumsuzluk edatının sıfır basamağından evrilmiştir. Yunanca an-, Germence un+ ve Farsça na+ eşdeğeridir.