Latince ob+ önekiyle yapılan kelimeler

Latince yakın veya yüz yüze veya karşı karşıya olma, direnme, zorla yapma bildiren edat ve fiil öneki. /p/ /f/ ve /k/ önsesten önce assimile edilir ( op-positus, oc-cultus). HAvr *epi- edatından evrilmiştir. EYun epi- eşdeğerdir.