Latince sub+ önekiyle yapılan kelimeler

Latince altta veya aşağıda olma, aşağıya inme bildiren edat ve fiil öneki. Önseste /p/, /k/ seslerinden önce assimile edilir ( suc-cedere, sup-positus). Fransızcaya halk dilinden aktarılan Latince sözcüklerde ve Fransızca yeni türevlerde sou+ şeklini alır. ● HAvr *supo edatından evrilmiştir. EYun hypo+, Ave upa+, Sans úpa, Alm ob (alt, aşağı) biçimleri eş kökenli ve kısmen eş anlamlıdır.