Yunanca syn+ önekiyle yapılan kelimeler

Yunanca işteşlik, karşılıklılık, eşlik etme, bir ve beraber olma bildiren edat ve fiil öneki. Dudak ünsüzlerinden önce sym+ biçimini alır ( sym-bolos, sym-phonía). Önseste /s/ den önce son ünsüzünü yitirir ( sy-stéma). Fransızca alıntılar ünlülerden önce /sin+/, ünsüzlerden önce /seŋ+/ olarak telaffuz edilir. Türkçe örneklerin çoğu Fransızca telaffuza göre alınmıştır ( simetri, sinopsis, sempati, sendika).Fa ham+ ve Lat con+ biçimleriyle eş anlamlı olmakla birlikte etimolojik ilişkisi muğlaktır.